Giới Thiệu

Quan điểm giáo dục tại Múp Míp luôn đặt sự an toàn của trẻ lên hàng đầu, tạo môi trường học tập, vui chơi thân thiện và tốt nhất cho trẻ. 
Múp Míp tin rằng mỗi trẻ là một cá thể đặc biệt và phát triển khác nhau tuy ở cùng một độ tuổi, ví thế tất cả các phương pháp tại Múp Míp đều lấy trẻ làm trung tâm, không đánh đồng và so sánh trẻ. 
Múp Míp tin rằng giáo viên đóng vai trò quan trong trong việc hướng dẫn và khơi nguồn cảm hứng học tập cho trẻ. Trẻ sẽ tự khám phá học hỏi theo sở thích thông qua các hoạt động vui chơi. 
Đến với Múp Míp, ngoài được học kiến thức mới và rèn luyện các ky năng, trẻ được hướng dẫn về hành vi ứng xử đúng mực, và kiềm chế cảm xúc.

Yến Sào Linh Chi Khánh Hòa